Základné info

Boháčová, Viera RNDr., CSc.

vedecká tajomníčka
Tel.: 02/ 32295511