Základné info

Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka
Tel.: 02/3229 5532