Základné info

Klimešová, Zuzana PhDr.

ekonomická pracovníčka
Tel.: 02/ 32295507