Základné info

Štempelová, Lucia MVDr., PhD.

vedecký pracovník