Základné info

Korčeková, Jana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka