Základné info

Pelegrinová, Lívia Ing.

doktorandka