Základné info

Váradyová, Zora MVDr., PhD

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/792 2972
Fax: 055/7287842