Základné info

Vondrášková, Katarína Mgr.

výskumná pracovníčka