Základné info

Pristaš, Peter Doc. RNDr., CSc.

Osobná webstránka: http://www2.saske.sk/pristas
Tel.: 055/6783120
Fax: 055/7287842