Základné info

Idunková, Alžbeta Ing.

doktorandka