Základné info

Hoďová, Vladimíra Mgr.

odborný pracovník s VŠ vzdelaním vo výskume
Tel.: 02/32293835