Základné info

Niederová-Kubíková, Ľubica Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3832