Základné info

Šťastný, Dominik , M.Sc.

doktorand
Tel.: 02/32293820