Základné info

Lauková, Andrea MVDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/7922964
Fax: 055/7287842