Základné info

Koppel, Juraj Prof. MVDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 0903200916
Fax: 055/7287842