Základné info

Čikoš, Štefan RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/7276280
Fax: 055/7287842