Základné info

Antalíková, Jana RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/32293834