Základné info

Batťányi, Dominika RNDr., PhD.

Tel.: 0904936468