Základné info

Hamarová, Ľudmila Ing., PhD.

vedecký pracovník