Základné info

Královičová, Jana Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka