Základné info

Špirková, Alexandra RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 0904 892 909