Základné info

Čobanová, Klaudia RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922969
Fax: 055/7287842