Základné info

Kubašová, Ivana MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník