Základné info

Timková, Iveta

Sekretárka
Tel.: 055/7287842