Publications

Senior Research Fellow
Mgr. Jana Královičová, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • BAKHTIAR, Dara - VONDRÁŠKOVÁ, Katarína - PENGELLY, Reuben - CHIVERS, Martin - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and coordination of divalent metals in proteins. In Nucleic Acids Research, 2024, vol. 52, no. 3, p. 1090-1106. ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkad1161 (Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA