Publications

head of department
Mgr. Martin Valachovič, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • GARAIOVÁ, Martina* - DING, Yunfeng* - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - ZHANG, Congyan - HAPALA, Ivan - LIU, Pingsheng**. Yeast perilipin Pet10p/Pln1p interacts with Erg6p in ergosterol metabolism. In Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2024, vol. 1869, no. 6, art. no. 159506. (2023: 1.365 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1388-1981. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2024.159506 (Vega č. 2/0036/22 : Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou) Typ: ADCA
  • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Cellular lipid metabolism: the Achilles’ heel of lymphocytic choriomeningitis virus : Lecture 9. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 23. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII