Publications

Senior Researcher
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • PELEGRINOVÁ, Lívia* - ŠOFRANKOVÁ, Lucia* - ŠPALDOVÁ, Jana - ŠTEFÍK, Pavol - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert** - ELEFANTOVÁ, Katarína. Zosuquidar: An Effective Molecule for Intracellular Ca2+ Measurement in P-gp Positive Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 6, art. no. 3107. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25063107 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám) Typ: ADCA
  • POLOZSÁNYI, Zoltán - GALÁDOVÁ, Helena - KALIŇÁK, Michal - JOPČÍK, Martin - KALIŇÁKOVÁ, Barbora - BREIER, Albert - ŠIMKOVIČ, Martin**. The Antimicrobial Effects of Myrosinase Hydrolysis Products Derived from Glucosinolates Isolated from Lepidium draba. In Plants, 2024, vol. 13, no. 7, art. no. 995. ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants13070995 Typ: ADCA