Profil verejného obstarávania  
Por. č. CPV Predmet zákazky Predpokl. hodnota zákazky Deň zverejnenia Termín dodania cenovej ponuky Predpokl. termín zadania zákazky  
2013              
1 24323000-4       5g RICINOLEIC ACID, 99% €1340 6.9.13 11.9.13 12.9.13  
2 N9866B MAC Levers, Type VII €1300 16.9.13 19.9.13 20.9.13  
3 30213300-8 HP Pro 3500 MicroTower ,HP Elite 7500 MicroTower  €1060 30.9.13 2.10.13 3.10.13  
4 74222100-2 Architektonická štúdia a štúdia uskutočniteľnosti opravy budovy €3000 22.10.13 25.10.13 28.10.13  
5 384361100-1 Dezintegrátor živočíšnych a mikrobiálnych buniek, objem 2 a 15 ml, schopný spracovať paralelne min. 6 vzoriek €1400 5.11.13 8.11.13 11.11.13  
6 24950000-8 Agaróza pre genetické technológie 500 g €1100 5.11.13 8.11.13 11.11.13  
7 33191100-6 Laminárny box,filter triedy EU3, HEPA filter s účinnosťou 0,3um, UVlampa 1700 13.11.13 16.11.13 16.11.13  
8 33152000-0 Termostat s chladením €1120 28.11.13 3.12.13 3.12.13  
9 384361100-1 Adaptér na 12 15 ml skúmaviek k dezintegrátoru FastPrep €1500 4.12.13 9.12.13 9.12.13  
10 33111640-9 Termokamera 120x90 €1700 13.12.13 17.12.13 18.12.13  
11 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky €1600 13.12.13 17.12.13 18.12.13  
               
2014              
               
1 24310000-0 Základné anorganické chemikálie €2000 11.2.14 21.2.14 24.2.14  
2 19520000-7 Plastový materiál  €3500 14.3.14 24.3.14 31.3.14  
3 42931100-2 Skúmavky a adaptér k ultracentrifuge Backman €2000 19.5.14 22.5.14 23.5.14  
4 39112000-0 Stolicky €2000 22.7.14 29.7.14 1.8.14  
5   MAC Levers, Type VII, VIII €2000 23.9.14 29.9.14 29.9.14  
6
33191110-9
Autoklávy  €1500 10.11.14 14.11.14 17.11.14