Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

545

Dňa 21.6.2019 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Cenu získala naša doktorandka Justínka Polomová za článok
Polomova J, Lukacova K, Bilcik B, Kubikova L. 2019 Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability? Proc. R. Soc. B 286: 20182872.
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.2872
Srdečne blahoželáme!Picture 3