Základné info

Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3820