Základné info

Bábelová, Lenka RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3803