Základné info

Simon, Michal Ing., DrSc.

vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 3229 3836