Základné info

Hapala, Ivan RNDr., CSc.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3821