Základné info

Griač, Peter RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/32293821