Základné info

Griač, Peter RNDr., CSc.

vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 3229 3821