Základné info

Juhásová, Anna Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3822