Základné info

Buríková, Monika Ing.

vedecký pracovník