Základné info

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Alexiová, Zuzana
055/7276278
Antalíková, Jana RNDr., PhD.
vedúca oddelenia
Jana.Antalikova@savba.sk02/32293834
Augustinská, Danuše
augustinska@saske.sk055/7287842
Babeľová, Janka RNDr., PhD.
kubandova@saske.sk055/7276282
Bábelová, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lenka.Svobodova@savba.sk02/32293803
Bačová, Kristína RNDr.
bacovak@saske.sk
Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Silvia.Bagelova@savba.sk02/32293824
Bagiová, Barbara Mgr.
doktorandka
Barbara.Bagiova@savba.sk02/32293831
Bakošová, Anetta Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Anetta.Bakosova@savba.sk02/32293825
Balážová, Mária Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Maria.Balazova@savba.sk02/32293823
Baran, Vladimír MVDr., CSc.
baran@saske.sk0908 990497
Batťányi, Dominika RNDr., PhD.
mravcakova@saske.sk0904936468
Benkovský, Gabriel
055/7922966
Bertová, Anna RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk02/ 32295572
Bilčík, Boris RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Boris.Bilcik@savba.sk02/32293830
Bíliková, Katarína RNDr., PhD.
vedecký pracovník
k.bilikova@savba.sk
Blechová, Alena
odborný pracovník ETÚ
alena.blechova@savba.sk +421232295508
Boháčová, Viera RNDr., CSc.
vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk02/ 32295511
Borovská, Ivana Ing., PhD.
ivana.sevcikova@savba.sk
Breier, Albert prof. Ing., DrSc.
Vyskumnik
albert.breier@savba.sk
Bujňáková, Dobroslava RNDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
dbujnak@saske.sk055/7276276
Cagala, Martin Mgr., PhD.
martin.cagala@savba.sk02/ 32295573
Čavarga, Ivan MUDr., PhD.
vedecký pracovník
cavarga.ivan@gmail.com02/32293830
Červenko, Michal
údržbár
michalcervenko@gmail.com
Čigášová, Dana
055/7287872
Čikoš, Štefan RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
cikos@saske.sk055/7276280
Čobanová, Klaudia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
boldik@saske.sk055/7922969
Domšicová, Michaela Ing.
doktorand
michaela.domsicova@savba.sk+421232295554
Dremencov, Eliyahu MMedSc , DrSc
Vedúci Neurofarmakologického laboratória
eliyahu.dremencov@savba.sk091503 3639, 02/ 32295535
Ďurišová, Ivana Mgr.
doktorand
Ivana.Durisova@savba.sk02/32293820
Fabian, Dušan MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
fabian@saske.sk055/727 6274
Faix, Štefan Prof. MVDr., DrSc.
Vedúci organizačnej zložky
faix@saske.sk0905790005
Focková, Valentína Mgr.
fockova@saske.sk
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk02/ 32295521
Gajdošíková, Gizela
technická pracovníčka - laborantka
gizela.gajdosikova@savba.sk02/ 32295520
Garaiová, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martina.garaiova@savba.sk02/32293822
Géci, Vladimír
technický pracovník
Vladimir.Geci@savba.sk02/32293814
Geročová, Renáta
055/7922911
Grešáková, Ľubomíra MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
gresakl@saske.sk055/7922970
Griač, Peter RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Peter.Griac@savba.sk02/32293821
Grinchii, Daniil MUDr., PhD.
vedecký pracovník
daniil.grinchii@savba.sk+421232295555
Guľašová, Anna RNDr.
onderkova@saske.sk
Hamarová, Ľudmila Ing., PhD.
vedecký pracovník
hrehova@saske.sk
Hoďová, Vladimíra Mgr.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním vo výskume
Vladimira.Hodova@savba.sk02/32293835
Holič, Roman Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
roman.holic@savba.sk02/32293824
Hoppanová, Lucia Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.hoppanova@savba.sk+421232295554
Horovská, Ľubica Ing.
odborný pracovník
Lubica.Horovska@savba.sk02/32293833
Idunková, Alžbeta Ing.
doktorandka
umfgidun@savba.sk
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk02/ 32295572
Ivorová, Silvia RNDr.
kratochwillova@saske.sk
Jankovičová, Jana Ing., PhD.
vedecký pracovník
Jana.Jankovicova@savba.sk02/ 3229 3834
Janotka, Ľuboš Ing.
doktorand
lubos.janotka@savba.sk02/ 32295573
Javorský, Peter Doc. RNDr., DrSc.
javorsky@saske.sk055/6783120
Jerga, Peter
055/7922962
Jurčík, Ivan
ijurcik@saske.sk055/7276285
Jurištová, Daniela
library@saske.sk055/7287845
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
vedúca oddelenia
bohumila.tarabova@savba.sk02/ 32295539
Kandričáková, Anna RNDr., PhD.
vedecký pracovník
kandricakova@saske.sk
Káňovičová, Paulína Mgr.
doktorand
paulina.kanovicova@savba.sk02/32293803
Karahutová, Lívia MVDr., PhD.
handrova@saske.sk
Kavcová, Helena Ing.
výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk02/ 32295571
Kišidayová, Svetlana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
kisiday@saske.sk
Klepsatel, Peter Mgr., PhD.
peter.klepsatel@gmail.com
Klimešová, Zuzana PhDr.
ekonomická pracovníčka
zuzana.klimesova@savba.sk02/ 32295507
Kocúreková, Tímea MVDr.
kocurekova@saske.sk
Kocúrová, Emília
technická pracovníčka - laborantka
emilia.kocurova@savba.sk02/ 32295581
Kočibálová, Zuzana Ing., PhD.
zuzana.kocibalova@savba.sk
Komínková, Viera Mgr., PhD.
redakcia General Physiology and Biophysics
viera.kominkova@savba.sk02/ 32295530
Kontár, Szilvia Ing., PhD.
vedecký pracovník
szilvia.kontar@savba.sk02/ 32295573
Kopčáková, Anna RNDr., PhD.
kopcakova@saske.sk
Koppel, Juraj Prof. MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
koppel@saske.sk0903200916
Korabská, Jarmila
korabska@saske.sk055/7922912
Kostolanská, Marta
technička
Košťál, Ľubor RNDr., CSc.
Vedúci organizačnej zložky
Lubor.Kostal@savba.sk02/ 3229 3801
Kovaříková, Veronika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
kovarikova@saske.sk
Krajčiová, Daniela Mgr.
doktorand
Daniela.Krajciova@savba.sk02/32293825
Královičová, Jana Mgr., PhD.
jana.kralovicova@savba.sk
Krejčíová, Eva RNDr.
redakcia General Physiology and Biophysics
gpb@savba.sk02/ 32295531
Krištof Kraková, Tatiana Ing.
odborný pracovník
t.krakova@savba.sk
Kšiňanová, Martina RNDr., PhD.
martina.ksinanova@savba.sk
Kubašová, Ivana MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
kubasova@saske.sk
Kucková, Katarína RNDr.
kuckova@saske.sk
Kundeková, Barbora Mgr.
doktorand
barbora.kundekova@savba.sk02/32293835
Kureková, Simona Mgr., PhD.
simona.kurekova@savba.sk02/ 32295554
Kyca, Tomáš Ing., PhD.
tomas.kyca@savba.sk02/ 32295573
Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka
lubica.lacinova@savba.sk02/3229 5532
Lauková, Andrea MVDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
laukova@saske.sk055/7922964
Macejová, Katarína
Odborný pracovník ETU
katarina.macejova@savba.sk+421232295500
Macková, Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
katarina.mackova@savba.sk02/ 32295554
Máčajová, Mariana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Mariana.Macajova@savba.sk02/ 3229 3832
Máleková, Ľubica
technická pracovníčka - laborantka
lubica.malekova@savba.sk02/ 32295520
Mannová, Stanislava
technická pracovníčka - laborantka
stanislava.plskova@savba.sk02/ 32295573
Marková, Lucia
ekonomická pracovníčka
lucia.markova@savba.sk+421232295508
Marková, Silvia
vedúca ETU
silvia.markova@savba.sk02/ 32295503
Melicherová, Petronela
technička
Melišová, Dana
055/7276276
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk02/ 32295570
Meta, Majlinda Mgr.
doktorand
Majlinda.Meta@savba.sk02/32293835
Michalková, Katarína Ing., PhD.
vedecký pracovník
Katarina.Fabryova@savba.sk02/ 3229 3833
Nagyová, Katarína
technička
Niederová-Kubíková, Ľubica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lubica.Niederova@savba.sk02/ 3229 3832
Olšavská, Anna
055/6783183
Ondáčová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
katarina.jaskova@savba.sk02/ 32295536
Ostrolucká, Dominika Mgr.
odborný pracovník
Dominika.Kubaliakova@savba.sk02/32293835
Paliokha, Ruslan
doktorand
ruslan.paliokha@savba.sk
Palkovičová, Monika Ing.
vedecko-technický pracovník
monika.palkovicova@savba.sk
Pancák, František
055/7922966
Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
lucia.pavlikova@savba.sk02/ 32295574
Pavuková, Eva Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Eva.Bosikova@savba.sk02/ 3229 3831
Pätoprstá, Lucia Mgr.
odborný pracovník
Lucia.Patoprsta@savba.sk02/32293835
Petrič, Daniel Ing.
petric@saske.sk
Petrisková, Lívia Mgr.
doktorand
Livia.Petriskova@savba.sk02/32293822
Pevalová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
zuzana.pevalova@savba.sk02/ 3229 3825
Pichová, Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Katarina.Pichova@savba.sk02/ 3229 3831
Pisko, Jozef PhDr., PhD.
pisko@saske.sk
Piteľová, Alexandra Mgr.
doktorand
Alexandra.Pitelova@savba.sk02/ 3229 3824
Plachá, Iveta MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
placha@saske.sk055/7922911
Pogány Simonová, Monika MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
simonova@saske.sk055/792264
Pokorná, Lucia Ing., PhD.
odborný pracovník
lucia.pokorna@savba.sk02/32293825
Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
alexandra.poturnayova@savba.sk02/32295556
Pristaš, Peter Doc. RNDr., CSc.
pristas@saske.sk055/6783120
Putiková, Iveta
upratovačka
Roller, Ladislav Ing., PhD.
Ladislav.Roller@savba.sk02/5930 2640
Sečová, Petra Ing., PhD.
vedecký pracovník
Petra.Secova@savba.sk02/32293833
Soni, Apoorva
Apoorva.Soni@savba.sk02/32293820
Strompfová, Viola MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
strompfv@saske.sk055/6330283
Stupeňová, Erika Ing.
doktorand
Erika.Stupenova@savba.sk02/32293825
Sulová, Zdena Ing., DrSc.
Riaditeľka
zdena.sulova@savba.sk02/ 32295510
Ščerbová, Jana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
scerbova@saske.sk
Šefčíková, Jana
055/7287842
Šefčíková, Zuzana MVDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
sefcikz@saske.sk055/6783183
Šereš, Mário Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mario.seres@savba.sk02/ 32295574
Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk02/ 32295525
Šimoničová, Kristína Ing.
doktorand
kristina.simonicova@savba.sk02/ 32295573
Špirková, Alexandra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
spirkova@saske.sk0904 892 909
Šťastný, Dominik , M.Sc.
doktorand
Dominik.Stastny@savba.sk02/32293820
Štempelová, Lucia MVDr.
stempelova@saske.sk
Švanda, Anton Bc.
ekonomický pracovník
anton.svanda@savba.sk02/ 32295503
Švarcová, Alžbeta
samostatný odborný referent ETÚ CBv SAV
Alzbeta.Svarcova@savba.sk02/32293800
Tahotná, Dana RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Danka.Tahotna@savba.sk02/32293823
Takácsová, Margaréta RNDr., PhD.
takacsova@saske.sk
Timková, Iveta
Sekretárka
adminiap@saske.sk055/7287842
Tokarčíková, Katarína Ing.
tokarcikova@saske.sk
Tomančeková, Mária
ekonomická pracovníčka - personalistka
maria.tomancekova@savba.sk02/ 32295504
Tomko, Matúš Mgr., PhD.
umfgmato@savba.sk
Tóthová, Beáta Ing.
doktorandka
umfgbeto@savba.sk
Valachovič, Martin Mgr., PhD.
vedúci oddelenia
Martin.Valachovic@savba.sk02/32293822
Váradyová, Zora MVDr., PhD
samostatný vedecký pracovník
varadyz@saske.sk055/792 2972
Venglovská, Valéria Bc.
venglov@saske.sk055/7922912
Vondrášková, Katarína Mgr.
katarina.vondraskova@savba.sk
Weiss, Norbert dr., PhD.
norbert.weiss@savba.sk02/ 32295539
Zelina, Marian MUDr.
výskumný pracovník
02/ 32295570