Publikačná činnosť

Košťál, Ľubor

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2023:
  • PICHOVÁ, Katarína** - PAVLIN, Sara - KOŠŤÁL, Ľubor - PINTARIČ, Štefan - ZUPAN ŠEMROV, Manja. Thermography as a tool to assess training effects in military working dogs. In Journal of Thermal Biology, 2023, vol. 112, art. no. 103441. ISSN 0306-4565. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2022.103441">https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2022.103441</a> (Vega č. 2/0105/23 : Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat) Typ: ADCA