Vedenie ústavu

Zástupca riaditeľa CBv, vedúci organizačnej zložky ÚBGŽ SAV:

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

Sekretariát:

Viera Lukáčová

Zástupca vedúceho organizačnej zložky ÚBGŽ SAV:

RNDr. Ivan Hapala, CSc.

Vedecký tajomník:

RNDr. Jana Antalíková, PhD.

Členovia ústavnej rady:

RNDr. Jana Antalíková, PhD.
RNDr. Boris Bilčík, PhD.
RNDr. Peter Griač, CSc.
RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Ing. Michaela Kostolanská
Ing. Michal Simon, DrSc.