Vedecká rada

Predseda Vedeckej rady

RNDr. Martin Valachovič, PhD.

 

Členovia

RNDr. Jana Antalíková, PhD.

RNDr. Boris Bilčík, PhD.

RNDr. Peter Griač, CSc.

RNDr. Ivan Hapala, CSc.

 

Externí členovia

RNDr. Imrich Barák, DrSc. (ÚMB SAV)

Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. (PriF UK)

 

Štatút Vedeckej rady