Publications

Publications in 2018

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • AMBRUŠOVÁ, KatarínaLUKÁČOVÁ, Kristína – BAČIAK, Ladislav – NIEDEROVÁ, Ľubica. Mapovanie expresie egr-1 po poškodení striatálnej oblasti u zebričky červenozobej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 10-15. ISBN 978-80-223-4517-0.(Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • ANTALÍKOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, ĽubicaMICHALKOVÁ, KatarínaSIMON, MichalJANKOVIČOVÁ, Jana. Colocalisation of CD9 and CD81 tetraspanins on bull epididymal sperm. In XXIVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 17 – 19, 2018. – Třešť : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague, 2018, p. 15.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét). Typ: AFG
 • ANTALÍKOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraMICHALKOVÁ, KatarínaHOROVSKÁ, ĽubicaSIMON, MichalJANKOVIČOVÁ, Jana. Crucial egg tetraspanins detected also on bovine sperm. In XIIIth International Symposium on Spermatology, May 9 – 13, 2018 : Abstrakt Book. – Stockholm, Sweden, 2018, p. 30.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. International Symposium on Spermatology : Abstract Book). Typ: AFK
 • BÁBELOVÁ, Lenka – ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, Marianna – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – HIANIK, Tibor. Label-free electrochemical aptasensor for jurkat cells detection as a potential diagnostic tool for leukemia. In Electroanalysis, 2018, vol. 30, no. 7, p. 1487-1495. (2.851 – IF2017). ISSN 1040-0397.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADCA
 • BÁBELOVÁ, Lenka – ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, Marianna – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BÍZIK, J. – HIANIK, Tibor. Label-free electrochemical and acoustic aptasensor for Jurkat cells detection as a potential diagnostic tool for leukemia. In 8th Regional Biophysics Conference (RBC 2018) : Book of Abstracts. – Slovenia Zreče : Slovenian Biophysical Society, p. PS-50. ISBN ISBN 978-961-90942-4-2.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: AFK
 • BALÁŽOVÁ, MáriaKUBALOVÁ, Dominika – MALÍNSKÝ, Ján. The lipid droplet protein Pgc1 controls the subcellular distribution of phosphatidylglycerol in yeast Saccharomyces cerevisiae. In EMBO Workshop Membrane Contact Sites in Health and Disease : 21 – 25 September 2018 Arosa, Switzerland. – Switzerland, 2018, p. 62.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. EMBO Workshop Membrane Contact Sites in Health and Disease). Typ: AFK
 • BARTÓKOVÁ, MichaelaSEČOVÁ, PetraANTALÍKOVÁ, JanaJANKOVIČOVÁ, Jana. Bovine model for the study of molecules important for reproduction. In Slovak Journal of Animal Science, 2018, vol. 51, no. 4, p. 172. ISSN 1337-9984.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. International Scientific Conference "Animal Biotechnology 2018"). Typ: AFL
 • BILČÍK, BorisMÁČAJOVÁ, MarianaČAVARGA, Ivan. Chorioalantoická membrána prepelice japonskej ako alternatívny in vivo model. In Poultry Days 2018 : 8th International Scientific Symposium, 21 – 22 June. – Brno : Mendel University in Brno, 2018, p. 10. ISBN 978-80-7509-559-6.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. International Scientific Symposium Poultry Days 2018). Typ: AFG
 • BILČÍK, BorisMÁČAJOVÁ, Mariana – BURÍKOVÁ, Monika – ČAVARGA, Ivan. Japanese quail chorioallantoic membrane – experimental in vivo model. In The XVth European Poultry Conference, Dubrovnik Croatia, 17th to 21st September 2018 : Conference Information and Proceedings. – Dubrovnik : Croatian Branch of WPSA, 2018, p. 596. ISBN 978-90-829157-0-9.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. European Poultry Conference : Conference Information and Proceedings). Typ: AFG
 • CSÁKY, ZsófiaVALACHOVIČ, Martin – KODEDOVÁ, Marie – SYCHROVÁ, Hana – HAPALA, Ivan. Lipotoxický efekt akumulovaného skvalénu v plazmatickej membráne u kvasinkových mutantov s narušenou tvorbou lipidových partikúl. In 10. Ivanské dni mladých biológov, Bratislava 19. 6. 2018 : Program a abstrakty. – Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, 2018, s. 8. ISSN 2585-9307.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0064/16 : Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami. Ivanské dni mladých biológov : Program a abstrakty). Typ: AFH
 • CSÁKY, ZsófiaVALACHOVIČ, Martin – KODEDOVÁ, Marie – SYCHROVÁ, Hana – HAPALA, Ivan. Lipotoxicity in yeast: Effect of accumulated squalene on the plasma membrane of lipid droplet-defective cells. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV, 2018, p. 43. ISSN 1336-4839.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0064/16 : Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami). Typ: AFL
 • FROLÍKOVÁ, Michaela – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ČERNÝ, Jiří – JANKOVIČOVÁ, Jana – ŠIMONÍK, Ondřej – POHLOVÁ, Alžběta – SEČOVÁ, PetraANTALÍKOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. CD9 and CD81 Interactions and Their Structural Modelling in Sperm Prior to Fertilization. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, iss. 4, art. n. 1236. (3.687 – IF2017). ISSN 1422-0067.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét). Typ: ADCA
 • FROLÍKOVÁ, Michaela – POSTLEROVÁ, Pavla – ČERNÝ, Jiří – JANKOVIČOVÁ, Jana – ŠIMONÍK, Ondřej – POHLOVÁ, Alžběta – SEČOVÁ, PetraANTALÍKOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. CD9 and CD81 interaction in human and mouse sperm prior to fertilization. In XXIVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 17 – 19, 2018. – Třešť : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague, 2018, p. 17-18.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét). Typ: AFG
 • GARAIOVÁ, MartinaHAPALA, Ivan. Squalene: From Traditional Medicine to Modern Applications (Skvalén: Od tradičnej medicíny k moderným aplikáciám). In Chemické Listy, 2018, vol. 112, iss. 7, p. 427-433. (0.260 – IF2017). ISSN 0009-2770.(Vega č. 2/0064/16 : Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: ADCA
 • GUERRERO-BOSAGNA, Carlos – MORISSON, Mireille – LIAUBET, L. – RODENBURG T., Bas – DE HAAS, Elske N. – KOŠŤÁL, Ľubor – PITEL, Frédérique. Transgeneration epigenetic inheritance in birds. In Environmental Epigenetics, 2018, vol. 4, no. 2, p. 1-8. ISSN 2058-5888. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1093/eep/dvy008>. Typ: ADEB
 • HAMAIDE, Julie – LUKÁČOVÁ, Kristína – VAN AUDEKERKE, Johan – VERHOYE, Marleen – KUBÍKOVÁ, Ľubica – VAN DER LINDEN, Annemie. Neuroplasticity in the cerebello-thalamo-basal ganglia pathway: A longitudinal in vivo MRI study in male songbirds. In NEUROIMAGE, 2018, vol. 181, p. 190-202. (5.426 – IF2017). ISSN 1053-8119.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA
 • HAMAIDE, Julie – DE GROOF, Geert – VAN RUIJSSEVELT, Lisbeth – LUKÁČOVÁ, Kristína – VAN AUDEKERKE, Johan – VERHOYE, Marleen – VAN DER LINDEN, Annemie. Volumetric development of the zebra finch brain throughout the first 200 days of post-hatch life traced by in vivo MRI. In NEUROIMAGE, 2018, vol. 183, p. 227-238. (5.426 – IF2017). ISSN 1053-8119. Typ: ADCA
 • HOLIČ, Roman – XU, Yang – CALDO, Kristian Mark P. – SINGER, Stacy D. – FIELD, Catherine J. – WESELAKE, Randall J. – CHEN, Guanqun. Bioactivity and biotechnological production of punicic acid. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2018, vol. 102, iss. 8, p. 3537-3549. (3.340 – IF2017). ISSN 0175-7598.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. APVV-0785-11 : Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu). Typ: ADCA
 • CHAO, Yu-Jen – WU, Wen-Hsin – BALÁŽOVÁ, Mária – WU, Ting-Yuan – LIN, Jamie – LIU, Yi-Wen – HSU, Yuan-Hao Howard. Chlorella diet alters mitochondrial cardiolipin contents differentially in organs of Danio rerio analyzed by a lipidomics approach. In PLoS ONE, 2018, vol. 13, iss. 3, p. e0193042. (2.766 – IF2017). ISSN 1932-6203. Typ: ADMA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaMICHALKOVÁ, KatarínaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, Ľubica – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ANTALÍKOVÁ, Jana. Evaluation of protein phosphorylation in bull sperm during their maturation in the epididymis. In Cell and Tissue Research, 2018, vol. 371, no. 2, p. 365-373. (3.043 – IF2017). ISSN 0302-766X.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, ĽubicaANTALÍKOVÁ, Jana. What happens with tetraspanins CD9 and CD81 on the egg after fertilization? In XXIVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 17 – 19, 2018. – Třešť : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague, 2018, p. 16.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét). Typ: AFG
 • JANKOVIČOVÁ, JanaMICHALKOVÁ, KatarínaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, Ľubica – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ANTALÍKOVÁ, Jana. Changes in pattern of protein phosphorylation in bull testicular and epididymal sperm. In XIIIth International Symposium on Spermatology, May 9 – 13, 2018 : Abstrakt Book. – Stockholm, Sweden, 2018, p. 14.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. International Symposium on Spermatology : Abstract Book). Typ: AFK
 • JURČÍK, M. – BENKŐ, Zsigmónd – JURČÍK, Ján – BORBOVÁ, Marianna – RUBINTOVÁ, Veronika – MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora – GOFFA, Eduard – BELLOVÁ, Jana – BARÁTH, Peter – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ČIPÁK, Ľuboš – ČIPÁKOVÁ, Ingrid. Functional analysis of uncharacterized G-patch RNA binding protein. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregora Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 62. ISBN 978-80-223-4545-3.(SASPRO 0032/01/02 : Identifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím shokat mutantov. SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. ITMS 26240120031 : CEG – Centrum excelentnosti pre glykomiku). Typ: AFL
 • JURČIŠINOVÁ, Lenka – WANG, J. – MOLNÁROVÁ, Lucia – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – GREGAN, Juraj – HAERING, Ch. – FAJKUS, Jiří – PALEČEK, Jan. Genetic analysis of a relation between SMC5/6 and SAGA chromatin modifying complex. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregora Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 64. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFL
 • KAŇKOVÁ, Zuzana – ZEMAN, MichalLEDECKÁ, Daniela – OKULIAROVÁ, Monika. Variable effects of elevated egg yolk testosterone on different arms of the immune system in young quail. In General and Comparative Endocrinology, 2018, vol. 256, p. 30-36. (2.564 – IF2017). ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Typ: ADCA
 • KOŠŤÁL, ĽuborHORVÁTH, MáriaSKALNÁ, ZuzanaPICHOVÁ, Katarína. Kognitívne správanie u hydiny: vývoj dizajnu testov. In Poultry Days 2018 : 8th International Scientific Symposium, 21 – 22 June. – Brno : Mendel University in Brno, 2018, p. 22. ISBN 978-80-7509-559-6.(International Scientific Symposium Poultry Days 2018). Typ: AFG
 • KOŠŤÁL, ĽuborPICHOVÁ, KatarínaNIEDEROVÁ, ĽubicaBILČÍK, Boris. The role of dopamine in control of feather pecking in laying hens. In The XVth European Poultry Conference, Dubrovnik Croatia, 17th to 21st September 2018 : Conference Information and Proceedings. – Dubrovnik : Croatian Branch of WPSA, 2018, p. 570. ISBN 978-90-829157-0-9.(European Poultry Conference : Conference Information and Proceedings). Typ: AFK
 • KOŠŤÁL, ĽuborHORVÁTH, MáriaPICHOVÁ, Katarína. Designing custom touchscreen operant conditioning chamber for poultry. In 5th International Seminar on Behavioral Methods : 27 – 29 September 2018, Krakow [elektronický zdroj]. – Krakow, 2018, p. 10. Dostupné na internete: <http://behavioral-methods.pl/poster-session/>. Typ: AFK
 • KUBALOVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária. Úloha medziorganelových proteínových komplexov v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; recenzenti Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 902-906. ISBN 978-80-223-4517-0.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • KUBALOVÁ, Dominika – VESELÁ, Petra – MALÍNSKÝ, Ján – BALÁŽOVÁ, Mária. Subcellular distribution of phosphatidylglycerol is tightly controlled by lipid droplets protein Pgc1. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV, 2018, p. 24. ISSN 1336-4839.(Vega č. 2/0168/14 : Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu). Typ: AFH
 • KUBALOVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária. Lipidové partikuly a ich úloha v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In 10. Ivanské dni mladých biológov, Bratislava 19. 6. 2018 : Program a abstrakty. – Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, 2018, s. 9. ISSN 2585-9307.(Ivanské dni mladých biológov : Program a abstrakty). Typ: AFH
 • KUNDEKOVÁ, BarboraMÁČAJOVÁ, MarianaČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Quail CAM as a tool for diagnosis of microbiological and oncological diseases. In Slovak Journal of Animal Science, 2018, vol. 51, no. 4, p. 172. ISSN 1337-9984.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. International Scientific Conference "Animal Biotechnology 2018"). Typ: AFL
 • LABUDA, Ján – BOWATER, Richard P. – FOJTA, Miroslav – GAUGLITZ, Günter – GLATZ, Zdeněk – HAPALA, Ivan – HAVLIŠ, Jan – KILAR, Ferenc – KILAR, Aniko – MALINOVSKÁ, Lenka – SIRÉN, Heli M. M. – SKLÁDAL, Petr – TORTA, Federico – VALACHOVIČ, Martin – WIMMEROVÁ, Michaela – ZDRÁHAL, Zbyněk – HIBBERT, David Brynn. Terminology of bioanalytical methods (IUPAC Recommendations 2018). In Pure and Applied Chemistry, 2018, vol. 90, iss. 7, p. 1121-1198. (5.294 – IF2017). ISSN 0033-4545. Typ: ADCA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana – BURÍKOVÁ, Monika – ČAVARGA, Ivan – BIZIK, Jozef – VALACHOVIČ, MartinBILČÍK, Boris. Prepeličia chorioalantoická membrána ako experimentálny in vivo model. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. – Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 59.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány). Typ: AFG
 • MÁČAJOVÁ, MarianaČAVARGA, Ivan – BURÍKOVÁ, Monika – VALACHOVIČ, Martin – BIZIK, Jozef – BILČÍK, Boris. The use of the quail chorioallantoic membrane as an experimental in vivo model for photodynamic applications. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. – Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 54-55. ISBN 978-80-973086-7-4.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Slovak Biophysical Symposium). Typ: AFL
 • MÁČAJOVÁ, MarianaČAVARGA, Ivan – BURÍKOVÁ, Monika – VALACHOVIČ, Martin – BIZIK, Jozef – BILČÍK, Boris. Hypericin topical delivery to the tumor and yeast cells – study on the quail CAM model. In Photodynamic Therapy and Photodiagnosis Update 2018 : September 18th to 22nd, 2018 Kochel am See, Germany [elektronický zdroj], poster session 1-108. Dostupné na internete: <http://pdt2018.com/wp-content/uploads/2018/08/Program_POSTERS.pdf>(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány). Typ: AFL
 • MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – POHLOVÁ, Alžběta – ZIGO, Michal – JONÁKOVÁ, Věra – JANKOVIČOVÁ, JanaANTALÍKOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. Sperm surface proteins as potential binding receptors for zona pellucida. In XIIIth International Symposium on Spermatology, May 9 – 13, 2018 : Abstrakt Book. – Stockholm, Sweden, 2018, p. 32.(International Symposium on Spermatology : Abstract Book). Typ: AFK
 • MIŠOVÁ, IvanaBENKŐ, Zsigmónd – BUDIŠ, J. – SZEMES, Tomáš – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Proteín SP54 je zapojený v regulácii expresie génov v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 438-442. ISBN 978-80-223-4517-0.(SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • MIŠOVÁ, IvanaBENKŐ, Zsigmónd – BUDIŠ, J. – GAZDARICA, Juraj – STRIEŠKOVÁ, Lucia – SZEMES, Tomáš – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Dbl2 je zapojený v regulácii expresie génov v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. In 10. Ivanské dni mladých biológov, Bratislava 19. 6. 2018 : Program a abstrakty. Zostavil: Martin Valachovič. – Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, 2018, s. 18. ISSN 2585-9307.(Ivanské dni mladých biológov : Program a abstrakty). Typ: AFD
 • MIŠOVÁ, IvanaBENKŐ, Zsigmónd – BUDIŠ, J. – GAZDARICA, Juraj – STRIEŠKOVÁ, Lucia – SZEMES, Tomáš – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Dbl2 is involved in gene expression regulation in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV, 2018, p. 55. ISSN 1336-4839.(SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-16-0264 : Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy). Typ: AFL
 • MORAVČÍKOVÁ, AndreaKUBALOVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária. Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; recenzenti Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 960-965. ISBN 978-80-223-4517-0.(Vega č. 2/0168/14 : Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • NIEDEROVÁ, ĽubicaPOLOMOVÁ, JustínaLUKÁČOVÁ, Kristína. Vzťah neurogenézy a variability sekvencie slabík v speve u dvoch druhov spevavcov. In 45. konference ČSEtS. Ostrava 9. – 12. 11. 2018 : program a abstrakta. – Ostrava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2018, s. 32. ISBN 978-80-7403-207-3.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Konference ČSEtS). Typ: AFG
 • OKULIAROVÁ, Monika – MEDDLE, Simone L. – ZEMAN, Michal. Egg deposition of maternal testosterone is primarily controlled by the preovulatory peak of luteinizing hormone in Japanese quail. In General and Comparative Endocrinology, 2018, vol. 256, p. 23-29. (2.564 – IF2017). ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Typ: ADCA
 • PICHOVÁ, KatarínaKOŠŤÁL, Ľubor – RODENBURG T., Bas. The effect of feather pecking phenotypes on affective states and decision making in laying hens. In The XVth European Poultry Conference, Dubrovnik Croatia, 17th to 21st September 2018 : Conference Information and Proceedings. – Dubrovnik : Croatian Branch of WPSA, 2018, p. 566. ISBN 978-90-829157-0-9.(European Poultry Conference : Conference Information and Proceedings). Typ: AFK
 • PICHOVÁ, KatarínaSKALNÁ, Zuzana – RODENBURG T., Bas – KOŠŤÁL, Ľubor. Measuring affective states in laying hens using judgement bias. In 5th International Seminar on Behavioral Methods : 27 – 29 September 2018, Krakow [elektronický zdroj]. – Krakow, 2018, p. 16. Dostupné na internete: <http://behavioral-methods.pl/poster-session/>. Typ: AFK
 • POKORNÁ, LuciaTAHOTNÁ, DanaVIRČÍKOVÁ, VeronikaGRIAČ, Peter. Kardiolipín syntáza ako súčasť mitochondriálneho tandemového proteínu v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. In 10. Ivanské dni mladých biológov, Bratislava 19. 6. 2018 : Program a abstrakty. – Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, 2018, s. 13. ISSN 2585-9307.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám. Ivanské dni mladých biológov : Program a abstrakty). Typ: AFH
 • POKORNÁ, LuciaTAHOTNÁ, DanaVIRČÍKOVÁ, Veronika – DŽUGASOVÁ, Vladimíra – GRIAČ, Peter. Kardiolipínsyntáza je súčasťou mitochondriálneho tandemového proteínu s neobvyklou reguláciou v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregora Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 79. ISBN 978-80-223-4545-3.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám). Typ: AFL
 • POLOMOVÁ, JustínaLUKÁČOVÁ, KristínaNIEDEROVÁ, Ľubica. Neurogenéza v dospelom mozgu spevavcov a jej vzťah so spevom. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 557-562. ISBN 978-80-223-4517-0.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • POLOMOVÁ, JustínaLUKÁČOVÁ, KristínaNIEDEROVÁ, Ľubica. Plasticita dospelého mozgu a jej vzťah k spevu u spevavcov. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. – Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 75.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie). Typ: AFG
 • POLOMOVÁ, JustínaLUKÁČOVÁ, KristínaNIEDEROVÁ, Ľubica. Nové neuróny v mozgu dospelých spevavcov a ich vzťah k behaviorálnemu prejavu. In 10. Ivanské dni mladých biológov, Bratislava 19. 6. 2018 : Program a abstrakty. – Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, 2018, s. 21. ISSN 2585-9307.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Ivanské dni mladých biológov : Program a abstrakty). Typ: AFH
 • POLOMOVÁ, JustínaNIEDEROVÁ, Ľubica. Výber partnera na základe spevu u naivných dospelých samičiek zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) (návrh výskumu). In 45. konference ČSEtS. Ostrava 9. – 12. 11. 2018 : program a abstrakta. – Ostrava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2018, s. ISBN 978-80-7403-207-3.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Konference ČSEtS). Typ: AFK
 • POSTLEROVÁ, Pavla – POHLOVÁ, Alžběta – ZIGO, Michal – JONÁKOVÁ, Věra – JANKOVIČOVÁ, JanaANTALÍKOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. Sperm surface proteins with zona pellucida-binding activity. In XXIVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 17 – 19, 2018. – Třešť : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague, 2018, p. 27-28.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét). Typ: AFG
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BÍZIK, J. – HIANIK, Tibor. Aptaméry – potenciálny nástroj pre cielenú terapiu karcinómu prsníka. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. – Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 31, suppl. 1., s. S129. ISSN 0862-495X.(Brněnské onkologické dny : Sborník abstrakt. APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: AFK
 • SANYAL, Swastika – MOLNÁROVÁ, Lucia – RICHTEROVÁ, J. – HURAIOVÁ, Barbora – BENKŐ, ZsigmóndBÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ČIPÁKOVÁ, Ingrid – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína – MECHTLER, Karl – ČIPÁK, Ľuboš – GREGAN, Juraj. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Journal of Cell Science, 2018, vol. 131, no. 13, art. no. jcs214924. (4.401 – IF2017). ISSN 0021-9533.(APVV-0334-12 : Charakterizácia funkcií kohezínu v meióze. FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. SASPRO 0032/01/02 : Identifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím shokat mutantov. VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. APVV-0111-12 : Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy. SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: ADCA
 • SANYAL, Swastika – MOLNÁROVÁ, Lucia – RICHTEROVÁ, J. – HURAIOVÁ, Barbora – BENKŐ, ZsigmóndBÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – GÁPLOVSKÁ, Katarína – MECHTLER, Karl – ČIPÁK, Ľuboš – GREGAN, Juraj. The role of novel post-translation modifications of cohesion. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregora Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 26. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH
 • SEČOVÁ, PetraJANKOVIČOVÁ, JanaMICHALKOVÁ, KatarínaHOROVSKÁ, ĽubicaSIMON, MichalANTALÍKOVÁ, Jana. Glycoprotein distribution changes after capacitation of bull sperm. In XXIVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 17 – 19, 2018. – Třešť : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Prague, 2018, p. 21.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét). Typ: AFG
 • SEČOVÁ, PetraJANKOVIČOVÁ, JanaMICHALKOVÁ, KatarínaHOROVSKÁ, ĽubicaSIMON, MichalANTALÍKOVÁ, Jana. Lectin-binding pattern changes on the bovine sperm after differently induced process of capacitation. In XIIIth International Symposium on Spermatology, May 9 – 13, 2018 : Abstrakt Book. – Stockholm, Sweden, 2018, p. 45-46.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. International Symposium on Spermatology : Abstract Book). Typ: AFG
 • SKALNÁ, ZuzanaKOŠŤÁL, Ľubor – EDGAR, Joanne. Vplyv prerušovaného svetelného režimu na synchronizáciu správania, konverziu krmiva a hmotnostný prírastok kurčiat. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 631-636. ISBN 978-80-223-4517-0.(COST Action CA15134 : Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc. Vega č. 2/0185/17 : Poškodzujúce správanie a welfare nosníc. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • SKALNÁ, ZuzanaKOŠŤÁL, Ľubor – EDGAR, Joanne. Prerušovaný svetelný režim – vplyv na vybrané parametre u kurčiat. In Poultry Days 2018 : 8th International Scientific Symposium, 21 – 22 June. – Brno : Mendel University in Brno, 2018, p. 43. ISBN 978-80-7509-559-6.(International Scientific Symposium Poultry Days 2018). Typ: AFG
 • SKALNÁ, ZuzanaKOŠŤÁL, Ľubor – EDGAR, Joanne. Vplyv prerušovaného svetelného režimu na vybrané parametre kurčiat nosníc. In 10. Ivanské dni mladých biológov, Bratislava 19. 6. 2018 : Program a abstrakty. – Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, 2018, s. 22. ISSN 2585-9307.(Ivanské dni mladých biológov : Program a abstrakty). Typ: AFH
 • SKALNÁ, ZuzanaKOŠŤÁL, Ľubor – EDGAR, Joanne. Effect of intermittent lighting schedule on behaviour, food conversion ratio and performance in welfare tests in early life of chicks. In The XVth European Poultry Conference, Dubrovnik Croatia, 17th to 21st September 2018 : Conference Information and Proceedings. – Dubrovnik : Croatian Branch of WPSA, 2018, p. 555. ISBN 978-90-829157-0-9.(European Poultry Conference : Conference Information and Proceedings). Typ: AFK
 • SZABÓOVÁ, Dana – HAPALA, Ivan – SULO, Pavol. The complete mitochondrial DNA sequence from Kazachstania sinensis reveals a general +1C frameshift mechanism in CTGY codons. In FEMS Yeast Research, 2018, vol. 18, no. 3, p. (2.609 – IF2017). ISSN 1567-1356. Typ: ADCA
 • 10. Ivanské dni mladých biológov, Bratislava 19. 6. 2018 : Program a abstrakty. Zostavil: Martin Valachovič. Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, 2018. 28 s. ISSN 2585-9307(Ivanské dni mladých biológov : Program a abstrakty). Typ: FAI
 • VIRČÍKOVÁ, VeronikaPOKORNÁ, LuciaTAHOTNÁ, Dana – DŽUGASOVÁ, Vladimíra – BALÁŽOVÁ, MáriaGRIAČ, Peter. Schizosaccharomyces pombe cardiolipin synthase is part of a mitochondrial fusion protein regulated by intron retention. In Biochimica et Biophysica Acta : molecular and cell biology of lipids, 2018, vol. 1863, iss. 10, p. 1331-1344. (4.966 – IF2017). ISSN 1388-1981.(Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: ADCA
 • XU, Yang – HOLIČ, Roman – LI, Darren – PAN, Xue – MIETKIEWSKA, Elzbieta – CHEN, Guanqun – OZGA, Jocelyn – WESELAKE, Randall J. Substrate preferences of long-chain acyl-CoA synthetase and diacylglycerol acyltransferase contribute to enrichment of flax seed oil with alpha-linolenic acid. In Biochemical Journal, 2018, vol. 475, p. 1473-1489. (3.857 – IF2017). ISSN 0264-6021.(VEGA č. 2/0180/12 : Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. ITMS 26240120044 : TRANSMED 2. ITMS 26240120043 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED)). Typ: ADCA