Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat

 

Predseda 

RNDr. Boris Bilčík, PhD.  (CBv ÚBGŽ SAV)

 

Členovia

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.  (CBv ÚMFG SAV)

Mgr. Ľubica Niederová, PhD.  (CBv ÚBGŽ SAV)

Eliyahu Dremencov, MMedSc , PhD. (CBv ÚMFG SAV)

MVDr. Dušan Repta (zmluvný veterinárny lekár)

 

Štatút poradného výboru