Konferencie

Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVIII. ročník

Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach
Termín: 09.11.2023 - 10.11.2023
http://ufhz.sav.sk/doktorandske-studium/seminar-doktorandov-venovany-pamiatke-akademika-bodu/zakladne-informacie/