Ivanské dni mladých biológov

Už tradične organizuje ÚBGŽ SAV podujatie určené pre doktorandov – špecializované minisympózium „Ivanské dni mladých biológov”. Sympózium sa koná s dvojročnou periodicitou a do tejto súťažnej prehliadky prác doktorandov ústavov SAV a vysokých škôl sa môžu zapojiť účastníci v troch tématických sekciách:

  • Biochémia a molekulárna biológia  (cena Štefana Kuželu SSBMB)
  • Mikrobiológia a bunková biológia (cena spoločnosti Shimadzu)
  • Fyziológia živočíchov a človeka (cena nadácie BioEcoGen)

Odborná komisia ocení najlepšiu prácu, ktorá je odmenená sponzormi sympózia (o.z. Bioecogen, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu a spoločnosť Shimadzu). V roku 2016 budú v poradí už 9. Ivanské dni mladých biológov, pravdepodobne posledný krát na pôde ústavu v Ivanke pri Dunaji.

9. Ivanské dni mladých biológov